ผบช.จเรตำรวจ พร้อมคณะ กต.ตร.ไร้พรมแดน ตรวจเยี่ยม สภ.บางปะกง

วันที่ 3 มี.ค.63 เวลา 17.00 น. พล.ต.ท.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา จตร., พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตรา, นายปรีดา ปรัตถจริยา, นายสุทัศน์ สุขุมสวัสดิ์ นายวิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์, นายรักเกียรติ จิตตบวร, นายจันทร์ หวลสันเทียะ กต.ตร.กทม.คณะตรวจราชการจเรตำรวจ โดยมีผู้ต้อนรับ พ.ต.อ.กิตติสัณห์ ชะนะ ผกก.สภ.บางปะกง, นายวิเศรษฐ์ เงาภู่ทอง กต.ตร.สภ.บางปะกง, นายอุทิศ ช้อยพาย กต.ตร.สภ.บางปะกง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปะกง รอรับการตรวจราชการ ณ จุดให้บริการประชาชน One Stop Service (OSS) สภ.บางปะกง ตามโครงการ “จเรตำรวจ(จักรชัย2) สัญจร บช.ภ.2”

โดย พล.ต.ท.ดร.ชัยพรฯ ได้มีข้อกำชับ แนะนำ สั่งการ และชมเชย ดังนี้

1.ให้มีการฝึกระเบียบแถว ขอให้มีการทบทวนแบบฝึกใหม่ ตามแบบฝึกพระราชนิยม ต้องมีความเข้มแข็งและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.ห้อง One Stop Service ให้ร้อยเวร สามารถสั่งการผู้ช่วยทั้ง สายตรวจ สายสืบ จราจร เป็นผู้ช่วยร้อยเวรปฏิบัติงานราชการ ทั้งใน-นอก สถานีตำรวจ
3.ให้ปรับภูมิทัศน์ภายใน ห้อง One Stop Service (OSS) สภ.บางปะกง เพื่อประชาชนที่มารอรับการบริการรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจมากขึ้น
4.ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้รักษาคุณภาพในการบริการประชาชนไว้อย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำ สั่งการ และ กำชับ ดังกล่าวข้างต้นให้นำไปปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการจากตำรวจ เกิดความพึงพอใจ และรักษาคุณภาพการบริการประชาชนนี้ไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนCopyright (C) บรรทัดสังคม All Rights Reserved. 2016-2019